logo
Súkromná bezpečnostná služba
 • Váš objekt chránia profesionáli,
  fyzicky a psychicky vyspelí a vyškolení
  zamestnanci
 • Dáme na vás pozor kdekoľvek
  24 hodín 7 dní v týždni
 • Inštalujeme zabezpečovacie systémy
  najvyššej bezpečnostnej triedy
 • Individuálny prístup a komplexné riešene
  Vašich požiadaviek

EXKLUZÍVNA PONUKA BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB

Ponuka služieb

image

OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Naša spoločnosť ponúka fyzickú ochranu objektov, ktorá je zameraná na zisťovanie oprávnenosti ku vstupu, zamedzeniu rozkrádania, ochranu a udržiavanie verejného poriadku a ďalšie činnosti podľa požiadavky zákazníka.Taktiež ochranu osôb. Jedná sa o ochranu počas 24 hodín, počas služobných ciest, obchodných jednaní, alebo počas organizovania rôznych akcií (koncerty, festivaly, firemné zasadania a pod).
Otvoriť
image

PREPRAVA PENIAZÍ A CENÍN

Preprava peňazí a cenín je vykonávaná našimi vozidlami buď formou ozbrojeného doprovodu, alebo prepravy vykonanej len našimi pracovníkmi. Cena pri preprave v mieste je závislá od výšky prepravovanej sumy a od množstva prepráv vykonávaných pre jednu organizáciu v mesiaci.
Otvoriť
image

ZABEZPEČENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

EZS aj kamerové systémy sú v najvyššej bezpečnostnej triede a v primeranej cene.Po obhliadke a osobnom pohovore Vám vypracujeme projekt aj s cenovou kalkuláciou. Po Vašom odsúhlasení bude realizovaná montáž EZS našimi pracovníkmi v dohodnutom termíne.
Otvoriť

O spoločnosti

Prečo mať bezpečnostnú službu?

error
pravidelné kontrolovanie oprávnenia ku vstupu
error
zamedzenie rozkrádania
error
ochrana a udržiavanie verejného poriadku
MÁTE EŠTE OTÁZKU, OPÝTAJTE SA.
KONTAKT
image image image image image image image image